skip to Main Content
Menu

Den indre rejse
Mysterie Vejen – i sporet af Maria og Birgitta
at leve din sjæls essens

Et Udviklingsforløb, der starter den 25. september 2021

For mere end to tusinde år siden viste Jomfru Maria os en spirituel vej, der åbner op for sjælsessensen, når vi vælger kærlighedens budskab! En vej til at leve ud fra din inderste kerne med fred, kærlighed og indre styrke til at stå i din sjæls essens, som det intuitive, glade og givende menneske du er født til at være!

Marias liv, som beskrevet i evangelierne og de apokryfe evangelier er fabelagtigt indsigt i Marias dybe visdom og hemmelige liv. En vej til ’genfødsel’ til at leve vor essens og glemte bevidsthed om hvem vi i virkeligheden er. Tiden er inde til at aktivere denne indsigt i dit liv, til at begynde at handle, tænke og føle ud fra en ny bevidsthed!

Maria Mysterie Vej flettes sammen med Birgitta af Vadstenas Mysterie Vej på denne intense og smukke spirituel udviklingsrejse, hvor du – ved at spejle dig i Maria og Birgittas liv – igen erkender og anerkender dit iboende lys, læner dig trygt ind i livets uendelige kærlige strøm. Det er det Maria så gerne vil vise os. Og, det som Birgitta udlever i sit liv!

Glæd dig til

 • At groundes og stå i din finhed, sårbarhed, glæde og indre styrke
 • At opleve dybere fredfyldthed, omsorgsfuldhed og meningsfuldhed i dit liv
 • At bevare en større forbundethed med din kilde, din sjæls essens
 • At åbne op for feminine visdom og intuitionens gaver
 • At få større mod til at stå i og handle på hjertes visdom
 • At indre nærvær skaber ydre nærvær og glæde i dit ydre liv

Maria hemmelige liv – i ”En Ny Tid”

Tiden har været en udfordrende tid, og samtidig også været en lærerig tid, hvor kreativiteten, det nære og sammenholdet har fyldt! Vi er mange, der oplever en større forbundethed og empati for naturen og jorden.

Vi lever i et radikalt bevidsthedsskift, som kalder på vor dybeste natur og feminine visdom.

Der skyller en sand interesse for Maria og Birgitta hen over landet i denne tid. Det er tid at lade os inspirere af den dybe åndelige visdom de to kvinders liv giver os i gave! Et kærligt nærvær til vort indre sjælsbarn og modet til at stå og være vor essens. Kærligt frugtbar skabende med en ny maskulinitet!

Hvorfor Mysterie Vej?

Den bibelske Maria er afbilledet i kunsten igen og igen. Der er skrevet utallige bøger om Maria og fortalt mange historier og legender om Maria. Og, det samme glæder Birgitta.

Samtidig har vi glemt det Maria viste os for mere end to tusinde år siden. Det som tiden lige nu så meget har brug for: At åbne helt op for det feminine, den feminine visdom!

Det er det Maria bibringer os: At sige betingelsesløst JA til at bære og føde sjælsbarnet, dit iboende lys – din essens. Maria udtrykker på smukkeste en indre længsel, at lade sig vække, åbne op for en højere bevidsthed, hvor livet handler om at læne sig ind i livets uendelige kærlige strøm – og, gå i kærlighedens tjeneste.

Birgitta har allerede som barn visioner og drømme med Maria og hele hendes liv er en ’spejling’ af Marias liv, som vi kan spejle os i, den dag i dag!

Nærvær og hjertes visdom

Jeg vil glæde mig til at skabe et rum, hvor du erkender og anerkender dit iboende lys!

Du vil nyde en spirituel indre rejse, hvor dit sjælsbarn vil blive næret gennem selvomsorg, frihed, glæde og indre styrke. Får redskaberne til at være groundet til at stå i din finhed, sårbarhed og feminine visdom – i tryghed og tillid til livets proces!

Dyder båret frem af feminin visdom – håb, kærlighed og nærvær – er bærende elementer på din rejse. Når vi er nærværende og lytter til hjertes visdom, åbnes automatisk op for vores inderste ressourcer og du bestyrkes i hvert et skridt på Den Indre Vej, du er trådt ud på!

Du vil blive dybt berørt og opløftende af de to stærke arketyper Maria og Birgitta. 

Form og indhold

Glæd dig til en opløftende spirituel udviklingsrejse, der er delt op af 4 moduler, repræsenterende de fire stadier i Marias og Birgittas åndelige udvikling. Hver modul et skridt på den åndelige Mysterie Vej – og med dyb inspiration fra Birgittas og Maria liv, som du arbejder med på det personlige plan. Der vil være forløsende meditation, healing, bøn, læring om Englene samt korte stille vandringer i naturen.

Udviklingsrejsen er en intens fordybelsesproces, hvorfor der også er to personlige super visioner undervejs, der foregår pr. telefon.

4 Moduler à 1 dag

Kl. 10-16.30

Glæd dig til:

 • Autentisk og levende undervisningen, der vil opløfte og inspirere dig, som du føres langsomt dybere ind Mysterie Traditionen ad Maria og Birgittas Mysterie Vej.
 • Undervisning, der er baseret på viden fra de apokryfe evangelier og evangelierne, samt illustrationer og billeder fra kunsten verden af den bibelske Maria. Og, med dyb visdom fra Birgittas liv, hendes drømme, visioner og kanaliseringer.
 • At lære og meditere på Ærkeenglene Gabriel og Mikael
 • Læring om livshjulet og månens rytmer, som helt naturligt hører med i Marias liv og den feminine visdom
 • Forløsende healings meditationer, der understøtter din indre proces til healing og ’genopbygning’.
 • Bøn, taknemmelighed og ydmyghed som en naturlig del af Mysterie Vejen.
 • Inspiration til at ’læse’ de uendelige tegn og symboler på livets vej!
 • Korte stillevandringer i naturen, skaber endnu dybere fred, glæde, klarhed og kærlighed.

Derudover får du:

2 bonus supervisioner

 1. telefon à 40 minutter

De personlige supervisioner, støtter din indre spirituelle rejser, og nærer og opløfter dig under din rejse med Mysterie Vej! Da der skabes et forum for fortrolighed åbner der yderlige op for dit mod, styrke og inspiration til at fortsætte vejen på smukkeste vis.

Hjemmearbejde vil du helt naturligt tage til dig, som en meningsfyldt, belivende del af din udviklingsrejse, og indre læring, som du ved tilmeldingen til Mysterie Vejen, allerede har sagt et rungende JA til!

Undervisningen foregår

Lørdag den 25. september 2021

Lørdag den 16. oktober 2021

Lørdag den 13. november 2021

Lørdag den 8. januar 2021

Kl. 10-16.30

Med Maria Mysterie Vej træder du ind i et spirituelt udviklingsforløb, der vil opløfte dig til at træde ind i livets dans med fornyede kræfter og blive medskaber til de smukkeste toner i ”En Ny Tid”. Maria Mysterie Vej er den feminine visdom og et kærligt løft til at generindre indre viden og aktivere visdommen i dit liv.

Du får:

 • 4 moduler med spirituel indsigt fra Mysterie Vej – Maria og Birgittas liv
 • Healings meditationer transformerer kærlighedens budskab til indsigt og spirituel forløsning for dig, i dit liv.
 • Stillevandringer – at dyrke stilheden!
 • Viden om Ærkeenglene, kvaliteter og energi
 • Livshjulet og månens cyklus
 • Bønnens kraft
 • Inspiration til dyderne: taknemmelighed, ydmyghed og nærvær.
 • Fornemmelsen af større glæde, selvomsorg, fred og klarhed
 • Næring og mod til at leve i større sandhed med dig selv
 • Intense, sanselige uger du vil huske

Desuden

 • 2 Bonus supervisioner pr. telefon à 40 minutter pr. gang.

Programmet:

4 lørdage à 1 dag

Undervisning alle dage fra kl. 10-16.30.

Der vil blive serveret en let frokost (vegetar + fisk) samt kaffe/kage om eftermiddagen.

Sted:
Snekkersten Stationsvej 8
3070 Snekkersten.

Beliggende ved Snekkersten Station, hvor der også er fri parkering.

Samt

2 supervisioner à 40 minutter pr. gang.

Modul 1

Lørdag den 25. september 2021

Den unge kvinde – ”Frøet”
Feminin visdom fra Marias og Birgittas liv samt forløsende og healende meditationer samt korte stille vandringer er fundamentet, der udover glæd dig til:

Mysterie rejsen starter

At lade sig vække – at møde vækkeren

Månen – det dybe ubevidste feminine

At leve med månes cyklus

Maria og Bebudelsen, Birgitta og drømmen

Modul 2

Lørdag den 16. oktober 2021 

Moderen – ”Blomsten”
Feminin visdom fra Marias og Birgittas liv samt forløsende og healende meditationer samt korte stille vandringer er fundamentet, der udover glæd dig til:

Maria som moderen, Birgitta som moderen

At forene det indre og det ydre

Marias og Birgittas dyder: Selvomsorg, nænsomhed, glæde og ydmyghed

Bønnens kraft

Ærkeenglens livshjul – Gabriel og Mikael

Modul 3

Lørdag den 13. november 2021

Den vise kvinde – ”Frugten”

Feminin visdom fra Marias og Birgittas liv samt forløsende og healende meditationer samt korte stille vandringer er fundamentet, der udover glæd dig til:

At integrere det indre og det ydre

Glæden og fredens budskab

De syv chakraer

At bære lyset frem i ”En Ny Tid”
Den indre vej er feminin
At bevare klarhed, indre styrke og fred

Modul 4

Lørdag den 8. januar 2021

At være sin essens – ”Frøene spredes

”Feminin visdom fra Marias og Birgittas liv samt forløsende og healende meditationer samt korte stille vandringer er fundamentet, der udover glæd dig til:

Maria i Månesejlet, Maria som Himmeldronningen

Birgittas kanaliseringer

At stå i de feminine kraft, der skaber frugtbarhed, skabende liv og vitalitet

At have modet til at stå i din sårbarhed og dybe femine visdom

At nyde og lade krop, tanker og følelser få næring

At leve din essens

Pris kr. 7.500,-

Prisen er kr. 7.500,- hvis du betaler hele beløbet på én gang, ved tilmeldingen.

Der er mulighed for at betale i 3 rater.

3 gange à kr. 2.700, over tre måneder. Første rate betales ved tilmeldingen.

Tilmeldingen er bindende.

Ved afbud senest 2 uger (14 dage før) FØR kursusstart, får du dit indbetalte beløb tilbage (minus administrationsgebyr på kr. 1.000,-).

Når du er startet på kurset/uddannelsen, har du i tilfælde af fravær (uanset årsag), ikke krav på at refunderet hele eller dele af dit kursusgebyr. 

Praktisk

Når du har sagt JA til at arbejde med dine spiritualitet, vil det ofte også sætte personlige processer i gang, allerede før kursus start.
Processerne kan være både fysiske og psykiske, så hav fokus på at det er helt normalt at der igangsætte en indre proces, op til kurset – under kurset, såvel som efter kurset.

Medbring også hjemmesko eller indendørs sko.

Bemærk:

Hvis Seminaret grundet Coronarestriktioner aflyses, da bliver Seminaret afhold via Zoom!

Kurset bliver således gennemført, dog i så fald on line.

”At nære sjælsbarnet” kan i særligt tilfælde blive holdt andet sted!

Jeg glæder mig til give dig et kærligt løft

Book din rejse

Rejsebetingelser

Læs rejsebetingelser her.

Back To Top