skip to Main Content
Menu

Du finder Cookies- & Privatlivspolitik her

Handelsbetingelser

Produkter og tjenester, der tilbydes på webshop, udbydes af:

Empatheia / Ann Bjerre
CVR nr. 20 57 78 94
Tlf.: +45 29 40 55 72
Mail: ab@annbjerre.dk

Priser

Alle priser er i danske kroner inkl. moms, med mindre andet er oplyst.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer.

Betaling

Du kan betale med Dankort via Nets. Du kan også benytte de internationale kredtikort som f.eks. VISA, Mastercard og American Express.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Empatheia v /Ann Bjerre bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Ann Bjerre gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Som kunde

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Ann Bjerre, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny emailadresse. Ann Bjerre kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller mailadresser, som ikke virker. Som kunde er du ansvarlig for at sikre, at du modtager mails fra os. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til: ab@annbjerre.dk.

Du modtager kvittering for dit køb på din mailadresse. Som kunde, er du ansvarlig for at gemme denne.

Betalingsfrister for: Abonnement af Rejseklub – “At rejse er at leve”

Efter tilmelding til KLUB – “At rejse er at leve” bliver der trukket DKK 89,- inklusive moms per måned på dit kort. Beløbet trækkes automatisk med 30 dages mellemrum, indtil du ønsker at melde dig ud af KLUB – “At rejse er at leve”.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til Rejseklubben. Dette sker via en mail med link og login.
Som deltager i KLUB – “At rejse er at leve” får du adgang til månedens tema. Hvis du har feedback til Ann Bjerre, kan du sende den til ab@annbjerre.dk.

Ann Bjerre forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet en gang om året, hvis det skønnes rimeligt. Pristalsreguleringen adviseres med tre måneders varsel.

Ann Bjerre forbeholder sig ret til at udmelde medlemmer, der af en eller anden grund ikke betaler deres abonnement til tiden med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele os, hvis du skifter kort på ab@annbjerre.dk.

Udmeldelse

Du kan når som helst opsige dit abonnement i KLUB – ’At rejse er at leve’ ved at skrive til ab@annbjerre.dk. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, har betalt for.
Opsigelsesfrist er løbende måned + én måned.

Du modtager en bekræftelse på at du er meldt ud. Din profil bliver slettet umiddelbart, og der trækkes ikke flere penge på dit kort. Du bliver ligeledes meldt ud af den lukkede gruppe på Facebook (ANN BJERRE – members only).

Betaling og opsigelse vedr. abonnementer

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket hver måned. Kvittering for trækket tilsendes pr. email. “At rejse er at leve” er således et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Regler vedr. abonnementer

Du må ikke oprette profiler i andres navn. Du må heller ikke udgive dig for
 en anden eller bruge ukorrekte data, når du sender meddelelser på denne
 tjeneste.

Profilnavn samt password er personlige og må ikke videregives til 
andre.

Ann Bjerre videregiver ikke personoplysninger til udenforstående tredjepart, uden at du udtrykkeligt har givet tilladelse til det. Ann Bjerre kan til enhver tid ændre i disse betingelser. Sker det, vil det kunne ses på KLUB – ’At rejse er at leve’. Ann Bjerre kan kun bruge dine data på den måde, som du har
 godkendt på det tidspunkt, du afgav oplysningerne. De er kun omfattet af de betingelser, som var gældende på det tidspunkt, hvor du godkendte dem.

Alt indhold på KLUB – “At rejse er at leve” er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig. Indhold fra KLUB – “At rejse er at leve” må ikke benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjenmed, heller ikke i anonymiseret form.

For digitale produkter gælder desuden:

Levering af digitale produkter 
Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail.

Leveringstid for digitale produkter 
Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 8 hverdage.

Retur

Der ydes ikke returret på digitale produkter.

For personlig rådgivning/mentoring gælder desuden:

Honorar for rådgivning betales forud. Du kan ændre din tid op til 24 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt, betales et administrationsgebyr på 50 % af honoraret. Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Ann Bjerre må aflyse sessionen pga. force majeur, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

For køb i webshop – bøger/fysiske produkter

Levering af bøger i Danmark

Hvis du betaler med Dankort, hæves beløbet først fra din konto, når bogen er afsendt. Du vil modtage en mail med din faktura, når bogen er afsendt. 
Bogen leveres med PostNord Danmark. Der leveres kun til adresser i Danmark. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.
Hvis bogen returneres af PostNord Danmark, fordi du har skrevet forkert adresse i bestillingsformularen eller ikke har afhentet bogen på posthuset, skal du selv dække fragtomkostningerne ved at få sendt bogen en gang til.

Leveringstid for bøger i Danmark

Bogen afsendes normalt inden for 1-8 hverdage i Danmark. Du vil få oplyst pr. mail, hvis leveringstiden bliver længere. Leveringstiden er op til PostNord Danmark.

Levering til andre EU-lande end Danmark
Du vil modtage en mail med din faktura, når bogen er afsendt. Bogen afsendes med PostNord Danmark. Du må tage højde for, at bogen typisk kan være en uge undervejs i posten, fra den er afsendt. Leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

Fortrydelsesret for køb i webshop

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Returretten gælder fysiske produkter. Der ydes ikke returret på digitale produkter. 
Hvis du returnerer, skal varen være i samme stand som ved modtagelse og gerne ledsaget af en kopi af fakturaen.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på ab@annbjerre.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan fortryde et køb ved at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen til

Empatheia
Att.: Ann Bjerre
Snekkersten Stationsvej 8
3070 Snekkersten

Fragtudgiften ved at returnere varen påhviler dig som forbruger. Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du inden 14 dage modtage en anvisning på det betalte beløb fraregnet fragten.

Meddelelsen skal gives pr. mail på ab@annbjerre.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Som kunde hæfter du kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links

Har du en klage over et produkt købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamationsret for bøger og andre køb i webshop

Du har 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet/ydelsen.

Reklamerer du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig.

Reklamationer kan meddeles per mail til: ab@annbjerre.dk.

Du kan udnytte din reklamationsret ved at sende varen retur. Ann Bjerre betaler din udgift til forsendelse, hvis du har fået en forkert eller beskadiget vare. Ann Bjerre forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købesummen tilbage.

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Empatheia v/Ann Bjerre
Snekkersten stationsvej 8
3070 Snekkersten

Refusion

Hvis der er aftalt refusion bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan refundere det aftalte beløb.

Rettigheder

Ann Bjerre har alle rettighederne til indholdet i sine produkter. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til eget brug. Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt. Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Ann Bjerre berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Ann Bjerre ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Det er tilladt at videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Ann Bjerre, som er offentligt tilgængeligt.

Disclaimer

Anbefalingerne på Ann Bjerre’s blog, i digitale produkter og rådgivning er kun beregnet til information. Ann Bjerre kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold. Ann Bjerre har ingen økonomisk interesser, samarbejdspartnere, procenter, aktier og lign. i de steder, personer, referencer, som hun omtaler eller anbefaler.

Lovvalg

Enhver opstået tvist mellem kunden og Empathea v/ Ann Bjerre skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Ann Bjerre kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, KURSER OG WORKSHOPS

Din tilmelding til uddannelser, kurser og workshops er gyldig, når du har betalt produktets pris – det sker automatisk ved din tilmelding.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser og workshops, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Tilmelding er bindende.

Tilmeldingen er bindende, men ved afbud senest 14 dage FØR kursusstart, får du hele dit indbetalte beløb tilbage. Hvis du afmelder ugen op til kursusstart tilbageholdes det indbetalte beløb. Når du er startet på kurset/uddannelsen/workshop, har du i tilfælde af fravær (uanset årsag), ikke krav på at refunderet hele eller dele af dit kursusgebyr.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS, UDDANNELSE

Kurser, uddannelser, workshops og mentorforløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Ann Bjerre er nødt til at aflyse et kursus, en uddannelse, en workshop eller et  kursus, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse/kursusrække, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Back To Top