skip to Main Content
Menu

Rejsebetingelser

Medlem af REJSEGARANTIFONDEN nr. 1912 – Empatheia v/Ann Bjerre

Prisen dækker

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, transport, lufthavnsafgift (medmindre andet er opgivet i turbeskrivelsen), passagerafgift (medmindre andet er opgivet i turbeskrivelsen), bidrag til Rejsegarantifonden, indkvartering og turleder. Oplysninger om forplejning og ekstra services er angivet i rejsebeskrivelsen. Ved booking af rejse mindre end 60 dage før afrejse kan der forekomme en forhøjet pris på fly. Prisen dækker såvel dansk rejseleder samt engelsktalende lokalguider. Som udgangspunkt er drikkepenge til lokale guider og chauffører inkluderet i rejsens pris.

Hvis man rejser alene, vil man som udgangspunkt dele dobbeltværelse med en anden rejsefælle af samme køn, der også rejser alene.

Generelt om værelserne: Du skal være opmærksom på, at ANNBJERRE.DK generelt bruger mindre, ofte familieejede/drevne hoteller/pensioner/vandrehjem/retrætehuse på rejserne. Det er typisk disse hoteller, der opfylder ønsker om beliggenhed i forhold til aktiviteter, stemning og atmosfære – så rammen kan ofte være forskellig fra sted til sted. Det gælder også rammen om indkvartering. Det gælder både størrelse, indretning, orientering i forhold til udsigt til bjerge, hav, baggård, nabohuse, lys, andet – samt balkon/ikke balkon. I forhold til de mange forskellige destinationer og dermed hoteller, er det desværre ikke muligt at differentiere værelserne på disse parametre. Da værelset primært bruges til at sove i, afstedkommer det normalt ikke problemer. Ligeledes kan der være tilfælde, hvor toilet/bad er fælles.

Det vil ofte være muligt, at bestille et enkeltværelse – mod et mertillæg. Når den rejsende køber et enkeltværelse, betaler man for at have eget værelse, altså at man ikke skal dele med en anden person af samme køn, som ellers er standard på rejserne. Man betaler ikke for bedre værelser og bedre udsigt m.m.

Prisen dækker ikke

    • Afbestillingsforsikring
    • Rejseforsikring
    • Visum

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Du tilmelder dig på hjemmesiden ANNBJERRE.DK – under den valgte rejse. Det er den rejsendes ansvar, at udfylde skemaet med korrekt navn ifølge pas. Anfør samtlige fornavne/mellemnavne + samtlige efternavne, adresse, mail, samt mobiltelefonnummer. Betaling af rejsen – Depositum og restbeløbet.

I forlængelse af tilmelding til ANNBJERRE.DK fremsendes rejsefaktura, rejseprogram samt lidt om forberedelse før rejsen. Rejsematerialet fremsendes til den rejsendes e-mail adresse. Det er den rejsendes ansvar at læse de anførte rejsebetingelser, som fremgår af rejsefaktura samt læse rejsebetingelserne som de fremgår af hjemmesiden ANNBJERRE.DK.

Når du har læst og accepteret rejsebetingelserne, som de fremgår af rejsefaktura samt rejsebetingelserne fra www.annbjerre.dk – indbetales depositum.

På rejsefaktura er angivet en dato for seneste indbetaling af depositum.

Aftalen om rejsen anses først for indgået, når indbetaling af depositum har fundet sted og depositum er ANNBJERRE.DK i hænde – inden for den nævnte betalingsfrist, angivet i rejsefaktura. Manglende indbetaling af depositum inden for betalingsfristen, vil betyde at ANNBJERRE.DK ophæver købet og rejsen annulleres automatisk. Ligeledes, er det den rejsendes ansvar at indbetale restbeløb inden for den anførte betalingsfrist 8 uger før afrejse – dato fremgår af rejsefaktura. Ellers betragtes købet som misligholdt og rejsen ophæves fra ANNBJERRE.DK’s side.

Det er den rejsendes ansvar at overholde indbetalingsfristen for indbetaling af depositum såvel som indbetaling af restbeløb.

Depositum og restbeløb

Ved rejser bestilt fra og med 1. februar 2015 er depositum 3.900 kr. pr. rejse pr. person. Der kan forekomme rejser hvor depositum er højere.
Dato for indbetaling af depositum fremgår af rejsefaktura. Dato for indbetaling af restbeløbet fremgår ligeledes af rejsefaktura. Restbeløb indbetales inden 8 uger før afrejse.

Det er den rejsendes ansvar at overholde indbetalingsfristen for rejsens restbeløb. Overskrides denne dato, da annulleres rejsen fra ANNBJERRE.DK’ side.

Som det fremgår at rejsefakturaen refunderes det indbetalte depositum ikke. Dette skal ses i lyset af en begrænset afbestillingsret, f.eks. ikke refunderbare flybilletter jf. lovens paragraf 9, stk 2. Ligeledes er ANNBJERRE.DK rejsearrangør af specialrejser. Pakkerejserne er af en unik og specialdesignet karakter. Hoteller/pensioner/arrangementer/inspiratorer på destinationen er valgt med omhu, og som ofte kræves indbetaling af ej refunderbart depositum – op til år før rejsens afholdelse.

Rejseprogrammet. Rejseprogrammet – der indeholder det endelige detaljerede rejseprogram samt flybilletter – fremsendes ca. 3 uger før afrejse. Dette sker generelt pr. mail.

Pas og visum

For de oversøiske rejsemål gælder, at pas skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejsedato. Dette er gældende for indrejse til Israel.

Afbestillingsforsikring – rejseforsikring

Er ikke med i rejsens pris. Det anbefales at den rejsende tegner en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal altid tegnes samtidig med bestilling af rejsen og inden indbetaling af depositum. Altså inden aftalen indgås skal den rejsende have tegnet en afbestillings- og rejseforsikring.

Den rejsende er selv ansvarlig for at tegne en afbestillings- samt rejseforsikring hos eget forsikringsselskab. Og, ansvarlig for at det er den rette rejseforsikring, der bliver tegnet. En afbestillings- og rejseforsikring til dækning af, at kunden på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i pakkerejsen.

En afbestillingsforsikring gælder hvis den rejsende bliver syg eller ramt af dødsfald i familien, og den rejsendes således ikke har mulighed for at deltage i rejsen.

ANNBJERRE.DK kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af deltagers manglende forsikring.

Rejser inden for EU

Ved rejser inden for EU-lande og EØS-lande er du pr. 1. august 2014 IKKE længere dækket af det gule sygesikringsbevis. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring på din rejse. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende skulle betale tilsvarende. Udgifter til hjemtransport dækkes f.eks. ikke af det blå EU-sygesikringskort.

Vær i øvrigt opmærksom på, at du er dækket forskelligt, afhængigt af hvor du rejser hen. Og alder kan også have en betydning!

Øvrige verden

Gyldig rejseforsikring er obligatorisk på rejse uden for EU/EØ, når der rejses med ANNBJERRE.DK. Rejseforsikring skal som minimum dække hospitalsophold, lægebehandling og speciel hjemtransport til hjemlandet. Gæster, som ikke har tegnet en gyldig rejseforsikring, vil ikke kunne deltage på rejsen.

ANNBJERRE.DK kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af deltagers manglende forsikring – eller forsikring som ikke dækker tilstrækkeligt i forhold til rejsen.

Afbestilling. Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 8 uger før afrejse, medfører det tab af depositum. Afbestilling mindre end 8 uger før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas, eller andre nødvendige rejsedokumenter.
Indbetalt depositum refunderes ikke!

Mindre end 8 uger før afrejse er hele rejsens pris tabt!

Aflysning

En rejse kan blive aflyst ved uforudsigelige eller udefrakommende forhold, som er uden for ANNBJERRE.DK’s kontrol. Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Er det en individuel rejse eller en rejse arrangeret for en lukket gruppe, tilbagebetales depositum og eventuelle flybilletter ikke.
Rejsen gennemføres normalt med minimum 8 deltagerer. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil dette ske senest en måned før afrejse. ANNBJERRE.DK har ganske få gange måttet aflyse en rejse.

Ændring af pris

ANNBJERRE.DK forbeholder sig ret til prisforhøjelse som følge af forhold, rejsebureauet ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, f.eks. forhøjede fly- og biltransportpriser, forhøjede skatter og afgifter, oliepriser, ændrede valutakurser. Prisforhøjelsen vil ikke overstige 10% af rejsens pris, og den vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

Ændring af rejseplan

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedato må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som ANNBJERRE.DK ikke kan holdes ansvarlig for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan ANNBJERRE. DK ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Reklamationer

Oplever du mangler på rejsen, skal du informere ANNBJERRE straks. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på manglerne. På grupperejser skal du reklamere direkte til ANNBJERRE – på stedet. Kontakt Ann Bjerre på tlf +45 29 40 55 72. Reklamerer du ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26. Rejsebrevet fremsendes ca. 3 uger før. Hvis der sker ændringer i såvel rute som flyselskab vil dette blive meddelt særskilt til den rejsende. Hvis ændringen medrører ændrede rejsedage, vil kunden få mulighed for at ophæve købet. Desuden tager vi forbehold for tidsændringer foretaget af flyselskabet op til afrejse.

Krav til rejsende

Du skal som rejsende selv have alle formaliteter i orden, så de modsvarer de krav, der stilles for det land, hvortil der ønskes indrejse. Det betyder, at du selv skal sørge for at medbringe gyldigt pas. Ved indrejse til Israel skal passet være gyldigt til mere end 6 måneder efter hjemrejsedato.

Bemærk, det er dit eget ansvar at oplyse korrekt navn ved booking. Der skal være overensstemmelse med navnet (fornavn + mellemnavn + efternavn) i passet og det navn, der angives på din booking og efterfølgende på den tilsendte faktura.

Evt. udgifter ved udstedelse af ny flybillet afholdes af den rejsende.

Ligeledes har du som rejsende tegnet den retmæssige afbestillings samt rejseforsikring, hos eget forsikringsselskab.

Back To Top